Online ombord

Att vara uppkopplad känns numera som en självklarhet och det är inget undantag långt ute till havs.

Sjökorten används idag snarare som ett stöd, än som ett nödvändigt måste. Vi navigerar med hjälp av Ipad, Iphone, vår gamla plotter och hederliga sjökort.

Vår hemsida föddes också ombord under en lång dags gång med motor med vinden mitt i nyllet.

Rätt gissat; vi är inga kryssare. Det har vi helt enkelt inte tålamod till.